Arboristické práce

Nabízíme arboristické práce neboli komplexní péče o stromy. Uvědomujeme si, že každý strom je individuální. Smysluplná opatření v oblasti péče o stromy lze proto zahájit pouze tehdy, pokud byl strom předem důkladně prozkoumán. Při optimální péči má stromový porost vynikající estetické a ekologické přínosy a jeho údržba je levnější než u porostů, v nichž dochází v důsledku nesprávných opatření k četným poškozením a stromy je nutné předčasně vyměnit. Kácení a náhradní výsadba jsou časově velmi náročná a nákladná opatření. I proto je péče o dřeviny a jejich prevence tolik důležitá.

Péče o korunu

Péče o korunu stromu podporuje vývoj mladých i starších stromů. Silně převislé větve se odlehčují řezem a větve, které se o sebe třou, se vyřezávají. Vzhledem k těsnému soužití stromů a lidí jsou nutná další udržovací opatření, jako je prořezávání okrajů korun a odstraňování odumřelého dřeva.

Odumřelé větve stromu je třeba odstranit, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu. Odumírání větví může mít různé příčiny. Například jde o problémy v oblasti kořenů, kde některé větve již nejsou dostatečně zásobovány živinami nebo některá větev utrpěla příliš velké zranění v důsledku vnějších vlivů. Někdy však odumření větve nemá vůbec žádné “vnější” příčiny, protože strom se jednoduše rozhodl, že tuto větev již nepotřebuje.

Zlepšení prostředí stromů

Dobrý stav stromu je do značné míry závislý na stavu jeho prostředí. Naším úkolem jako arboristů je rozpoznat situaci v prostředí každého stromu a zahájit potřebná opatření. Pokud strom z bezpečnostních důvodů nemůže zůstat, je pokácen. Kácení je vždy spojeno s vysokým rizikem. Zde je třeba rozhodnout, která pracovní technika je nejrozumnější. Technika lezení po laně je nezávislá na lokalitě a velmi flexibilní. Existují však situace, kdy je kácení pomocí pracovní plošiny nebo jeřábu ekonomičtější.

Likvidace dřevní hmoty

Odřezy na místě nasekáme na užitečný mulč a na přání odfrézujeme kořenový pařez. Dřevo z kmene je možno znovu použije jako stavební nebo palivové dřevo.