Dendrologický průzkum

Dendrologický průzkum je inventarizací dřevin na konkrétním území.  Soudní znalecké posudky na dřeviny jsou potřeba třeba pro získání povolení ke kácení anebo například pro zpracování návrhu sadových úprav.

Ohodnocení dřevin znalcem

Ohodnocení dřevin znalcem se však vytváří za různými účely a tak se podrobnost vypracování může lišit. Záleží také na charakteru konkrétní lokality.  Kromě prostého seznamu, který čítá přítomné dřeviny, se v rámci dendrologického průzkumu zpracovávají také údaje popisující jejich aktuální fyziologický stav spolu s jejich dendrologickou nebo krajinářskou hodnotou. Výsledkem je textová zpráva a tabulky, které se doplňují o fotodokumentaci a plány s podrobným měřítkem.

Praha a okolí

Nabízíme dendrologický průzkum na území Prahy a blízkého okolí. Provedení dendrologických průzkumů dřevin rostoucích mimo les a oceňování dřevin dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Můžeme také zajistit zpracování žádosti o povolení ke kácení dřevin a návrhy náhradních výsadeb.