Osazovací plán zahrady

Hlavním úkolem osazovacího plánu je umístění jednotlivých rostlin do prostoru budoucí zahrady. Z osazovacího plánu by mělo být zřejmé přesné umístění rostlin, jejich plný název včetně kultivaru a počet kusů. Název rostliny a počet kusů se označuje jednoduchou značkou (např. 6 kusů Betula jacquemontii – Bet/6).

Co je součástí osazovacího plánu?

Součástí osazovacího plánu je vždy seznam rostlin s přiřazenou značkou, počtem kusů a výsadbovou velikostí. Dále k plánu náleží listy s obrázky všech použitých rostlin.

Trvalky se mohou označovat stejně, pokud jsou vysazovány po skupinách.  Častěji je však vysazujeme jako směs, dle daných pravidel, kdy v osazovacím plánu nemá každá rostlina své přesné místo. 

Cibuloviny vysazujeme do hnízd po 1–5 kusech, dle druhu.

Výběr dřevin a trvalek záleží na mnoha aspektech: světelných podmínkách, nadmořské výšce, vláhových poměrech, preferencích klientů atd.

Vždy je dobré rostliny v zahradě opakovat. Příliš široký sortiment vede spíše k neuspořádanosti a přeplácanosti. Je vhodné rostliny vybírat tak, aby byla zahrada atraktivní v průběhu celého roku.

Co je třeba zvážit před přípravou osazovacího plánu?

Z pohledu klienta je vždy dobré rozmyslet si následující: oblíbené rostliny, barvy, použití ovocných dřevin a keřů, bylinek. V neposlední řadě je dobré rozmyslet, kolik času bude klient ochoten trávit údržbou nové zahrady.