Projektování zahrad v Praze i po celé ČR

Garden Up Landscape Design je studio zahradní a krajinné tvorby zabývající se komplexními projektovými, poradenskými i konzultačními službami spojenými s tvorbou zahrad, parků a dalších druhů zeleně. Jsme připraveni se Vám plně věnovat a řešit vše komplexně a do detailu. Naši projektanti s Vámi budou profesionálně spolupracovat a provedou Vás celou tvorbou projektu až do zdárného konce.

Projekt zahrady závisí na pozemku

Proces projektování začíná většinou u Vás na pozemku. Místo si zaměříme, prohlédneme a vyslechneme si Vaše přání a nápady.

Hmotová studie a osazovací plán

Nejdůležitější částí projektu je hmotová studie a osazovací plán. Jako první pro Vás vyhotovíme hmotovou studii, která představuje základní rozdělení ploch zahrady. Graficky znázorňuje, kde bude terasa, dětský koutek, trávník, trvalkové záhony nebo stromy. Dalším stupněm projektu je osazovací plán, který definuje jednotlivé druhy stromů, keřů či trvalek a znázorňuje jejich přesnou polohu v zahradě. K osazovacímu plánu přikládáme seznam všech rostlin včetně jejich výsadbových velikostí, počtu kusů a obrázků.

Dále následuje vytyčovací výkres, výkaz výměr, technická zpráva a v neposlední řadě vizualizace, které Vám pomohou si představit, jak bude Vaše zahrada vypadat v rozmezí 5–10 let po výsadbě.

Máte zájem o projekt zahrady?