Rizikové kácení stromů

Jako specializovaná firma pravidelně kontrolujeme vaše stromy a provádíme všechny potřebné údržbové práce. Mezi naše služby patří prořezávání, kácení stromů, odstraňování větví, odstraňování škodlivých porostů, odstraňování škod způsobených vichřicí. Nedílnou součástí naší práce je také rizikové kácení stromů.

Rizikové kácení stromů za použití lanových technik

Lanovou technikou rozumíme techniku lezení po stromech s podporou lan. V naší společnosti pracují vyškolení odborníci s lanovou technikou, aby mohli vaše stromy profesionálně prořezat a poskytnout jim potřebnou péči.

Při této technice je náš pracovník připoután ke stromu, který prořezává motorovou pilou dle vašeho přání nebo potřeby. Touto technikou je také možné kácet celé stromy po částech. Větve lze zajistit lany, aby nepadaly nekontrolovaně na zem.

Rizikové kácení stromů za použití pracovní plošiny

Pokud stav vašeho stromu nedovoluje našemu pracovníkovi bezpečně provést svou práci, přichází na řadu těžká technika. Pracovní plošina je bezpečné místo, ze kterého se náš pracovník dostane všude tam, kam je potřeba. Pracovní plošina je vhodná i pro vzrostlé stromy, využívá se často v zastavěné části obcí a měst nebo po vichřicích, kdy není zaručena bezpečnost pracovníka.

Rizikové kácení stromů Praha

Po pokácení stromu odstraníme také pařezy. Pařezy odfrézujeme až pod úroveň terénu, takže na vaší zahradě vznikne nový prostor. Odstranění pařezů a kořenů všech druhů dřevin umožňuje přesazení mladých stromků na vybrané místo.