Projekt zahrady

Proces projektování začíná většinou u Vás na pozemku. Místo si zaměříme, prohlédneme, provedeme inventarizaci stávajících rostlin a vyslechneme si Vaše nápady a přání. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se vycházet právě z Vašich připomínek.

01. Hmotová studie

Jednou z nejdůležitějších částí projektu je hmotová studie. Jedná se o první výkres, ve kterém jsou jasně definovány a umístěny jednotlivé prvky zahrady. V této studii naleznete obecné rozvržení trávníku, cest, vodních ploch, trvalkových záhonů a rozmístění jednotlivých stromů a keřů.

Co je součástí hmotové studie?
Součástí hmotové studie je vždy výkres ploch s legendou a listy inspiračních fotografií. Jelikož hmotová studie naznačuje všechny prvky zahrady, inspirační fotografie přikládáme proto, abychom Vám byli schopni co nejlépe přiblížit budoucí podobu jednotlivých prvků. Uvádíme zde například možnosti dřevěného programu, barevnost jednotlivých trvalkových záhonů, typy dlažby či osvětlení nebo druhy vodních prvků.

Co je třeba zvážit před přípravou hmotové studie?
Při tvorbě hmotové studie vždy od klienta zjišťujeme, jak vlastně zahradu bude chtít využívat. Bude potřeba dětské hřiště nebo ohniště? Terasu, dlažbu nebo pouze trávník? Budete chtít v zahradě pěstovat zeleninu? Dále je potřeba si rozmyslet, kolik času budete ochotni věnovat péči o zahradu nebo zda její údržbu svěříte do rukou odborníků?

Projekt zahrady, hmotová studie | Garden UP
Projekt zahrady, hmotová studie | Garden UP
Projekt zahrady, hmotová studie | Garden UP
Projekt zahrady, hmotová studie | Garden UP

02. Osazovací plán

Hlavním úkolem osazovacího plánu je umístění jednotlivých rostlin do prostoru budoucí zahrady. Z osazovacího plánu by mělo být zřejmé přesné umístění rostlin, jejich plný název včetně kultivaru a počet kusů. Název rostliny a počet kusů se označuje jednoduchou značkou (např. 6 kusů Betula jacquemontii – Bet/6).

Co je součástí osazovacího plánu?
Součástí osazovacího plánu je vždy seznam rostlin s přiřazenou značkou, počtem kusů a výsadbovou velikostí. Dále k plánu náleží listy s obrázky všech použitých rostlin.
Trvalky se mohou označovat stejně, pokud jsou vysazovány po skupinách. Častěji je však vysazujeme jako směs, dle daných pravidel, kdy v osazovacím plánu nemá každá rostlina své přesné místo.

Cibuloviny vysazujeme do hnízd po 1–5 kusech, dle druhu.
Výběr dřevin a trvalek záleží na mnoha aspektech: světelných podmínkách, nadmořské výšce, vláhových poměrech, preferencích klientů atd.

Vždy je dobré rostliny v zahradě opakovat. Příliš široký sortiment vede spíše k neuspořádanosti a přeplácanosti. Je vhodné rostliny vybírat tak, aby byla zahrada atraktivní v průběhu celého roku.

Co je třeba zvážit před přípravou osazovacího plánu?
Z pohledu klienta je vždy dobré rozmyslet si následující: oblíbené rostliny, použití ovocných dřevin a keřů nebo bylinek. Budete chtít zahradu ladit do určitých barev? Jakých?

Projekt zahrady, osazovací plán | Garden UP
Projekt zahrady, osazovací plán | Garden UP
Projekt zahrady, osazovací plán | Garden UP
Projekt zahrady, osazovací plán | Garden UP

03. Vytyčovací výkres

Vytyčovací výkres slouží k přesnému umístění zásadních prvků v zahradě. Jedná se o kótovaný výkres. Graficky se zde znázorňuje vzdálenost a velikost stěžejních prvků zahrady. Například velikost terasy, trávníku nebo rozestup solitérních stromů od ostatních objektů v zahradě. Součástí vytyčovacího výkresu je znázornění obrubových lišt v zahradě.

Projekt zahrady, vytyčovací výkres | Garden UP
Projekt zahrady, vytyčovací výkres | Garden UP

04. Výkres osvětlení

Jak už název napovídá jedná se o rozložení světel v rámci zahrady. Běžně se osvětlují cesty, posezení nebo soliterní stromy. Součástí je i návrh designu jednotlivých světel.

Projekt zahrady, výkres osvětlení | Garden UP

05. Výkres závlahy

Znázornění závlahy v rámci celé zahrady. Ve výkresu jsou odlišeny jednotlivé typy zavlažování (kapková závlaha, trysky) včetně znázornění vedení vody a zdroje vody s řídící jednotkou.

Projekt zahrady, výkres závlahy | Garden UP

06. Výkaz výměr

Seznam všech prvků v zahradě. Na základě výkazu výměr je možné vytvořit rozpočet zahrady. Naleznete zde počty kusů jednotlivých stromů, keřů, trvalek nebo cibulovin, výměry jednotlivých ploch jako je trávník, trvalkové záhony, květnaté louky nebo terasy. Jsou zde uvedeny počty kusů všech technických prvků včetně jejich velikostí.

Projekt zahrady, výkaz výměr | Garden UP

07. Položkový rozpočet

Na základě výkazu výměr Vám vypracujeme položkový rozpočet. Jedná se zároveň i o technologický postup realizace zahrady, jelikož jednotlivé položky jsou řazeny tak, jak by měla být provedena realizace. V případě realizace jinou firmou Vám připravíme slepý rozpočet pro potřeby realizátora.

08. Technické listy

Obsahem technických listů jsou konkrétní postupy a nákresy jednotlivých technických prvků, které jsou v zahradě použity. Naleznete zde přesné technologické postupy výsadby trvalek či stromů, výkresy vyvýšených záhonů, lavic nebo pergoly včetně rozměrů a použitých materiálů.

Projekt zahrady, technické listy | Garden UP
Projekt zahrady, technické listy | Garden UP

09. Vizualizace

Vizualizace jsou nedílnou součástí projektu zahrady, a to hlavně z toho důvodu, že Vám nastíní, jak bude Vaše zahrada vypadat za 8–10 let od založení. Můžete ji vidět v různých časových obdobích, třeba na jaře, kdy všechno vykvétá nebo na podzim, kdy opadává listí. Chcete vědět, jak bude zahrada vypadat v noci pouze s osvětlením? I to Vám rádi ukážeme.

Projekt zahrady, vizualizace | Garden UP
Projekt zahrady, vizualizace | Garden UP
Projekt zahrady, vizualizace | Garden UP
Projekt zahrady, vizualizace | Garden UP
Projekt zahrady, vizualizace | Garden UP
Projekt zahrady, vizualizace | Garden UP
keyboard_arrow_up